• Privacy en cookie verklaring

Privacy en cookie verklaring

Privacy en cookie verklaring

Meko Hulsebosch vindt uw privacy belangrijk en wil ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd. In deze privacyverklaring geven we aan welke soorten persoonlijke informatie we verzamelen op onze website en hoe we die informatie gebruiken, openbaar maken en beschermen. Meko Hulsebosch volgt hiermee de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

In deze privacyverklaring betekent uw "persoonlijke informatie”: informatie of informatieonderdelen waarmee u geïdentificeerd kan worden. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar het kan ook andere informatie zijn zoals uw IP-adres.

De persoonlijke informatie die wij via onze website van u verzamelen, zijn de gegevens die u invult op het contactformulier. Namelijk: uw voor- en achternaam en e-mail adres.

U kan onze website uiteraard ook bezoeken zonder dat u deze gegevens achterlaat. Als u besluit ons wel persoonlijke informatie te geven, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Meko Hulsebosch houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doel van de gegevensverwerking

De persoonlijke informatie die u ons toevertrouwt, gebruiken we om contact met u op te kunnen nemen. Als u uw gegevens invult op het contactformulier, geeft u ons daarmee toestemming om dit te doen.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over gezondheid, ras, godsdienst of strafrechtelijk verleden. Op onze website verzamelen wij géén bijzondere persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Meko Hulsebosch verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens verstrekken wij uitdrukkelijk niet aan onbekende derde partijen. De gegevens die wij ontvangen via de website worden beheerd door / opgeslagen door / doorgegeven aan onze webhost en IT-partner: Icotec. Alle gegevens die u tijdens uw bezoek achterlaat, zoals aanvragen of e-mails, worden opgeslagen op de servers van onze IT-partner.

Geautomatiseerde besluitvorming

Meko Hulsebosch neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Meko Hulsebosch) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies en vergelijkbare technieken

Meko Hulsebosch gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wij houden tevens statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Meko Hulsebosch en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door uw genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar home@meko-hulsebosch.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken. Meko Hulsebosch wil u er nog op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Meko Hulsebosch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via home@meko-hulsebosch.com

Onze nieuwsbrief

Wij sturen onze klanten en andere geïnteresseerden een nieuwsbrief om hen te informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt, met ingang van 25 mei 2018 alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Privacy beleid van derden

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Meko Hulsebosch aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de manier waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, kunt u het privacy beleid van de betreffende website raadplegen.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken.

Klacht indienen

Als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens door Meko Hulsebosch niet in overeenstemming is met deze privacy statement en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kunt u contact opnemen met Meko Hulsebosch.

Contact opnemen

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage, wijzigingen of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar home@meko-hulsebosch.nl

Contactgegevens:

Meko Hulsebosch
Veenenburgerlaan 73
2182 DB Hillegom
home@meko-hulsebosch.nl

Meko Hulsebosch, gevestigd aan de Veenenburgerlaan 73, 2182 DB te Hillegom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.